Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_08 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Grafy: Přehledy, opakování,​ pseuodokódy ===
  
 +== Základem grafových algoritmů je BFS/DFS ==
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​pruchod.pdf\\
 +http://​ksp.mff.cuni.cz/​study/​cooks/​cookbook-chapters/​05-grafy.pdf\\
 +
 +== Z BFS/DFS se odvíjí topologické uspořádání a Dijkstrův algoritmus ==
 +http://​ksp.mff.cuni.cz/​study/​cooks/​cookbook-chapters/​05-grafy.pdf\\
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​pruchod.pdf\\
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​min_cesta.pdf\\
 +
 +== Úloha nejkratších cest se řešívá také pomocí Floyd-Warshallova nebo Bellman-Fordova algoritmu ==
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​min_cesta.pdf
 +
 +== Maximální tok v síti v případě Ford-Fulkersonova algoritmu je jen opakovanou aplikací BFS/DFS a použijeme jej take pro nalezení maximálního párování ==
 +http://​ksp.mff.cuni.cz/​study/​cooks/​cookbook-chapters/​15-toky-v-sitich.pdf\\
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​toky.pdf\\
 +
 +== Téměř samovysvětlující kód pro maximální tok ==
 +http://​www.aduni.org/​courses/​algorithms/​courseware/​handouts/​Reciation_09.html\\
 +
 +== Stable Marriages ==
 +[[http://​mathsite.math.berkeley.edu/​smp/​smp.html|Stable marriage]]\\
 +
 +== Maďarský algoritmus ==
 +[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hungarian_algorithm#​Matrix_interpretation|Popis je tady]].\\
 +Pomohou příklady:​\\
 +[[http://​s-mat-pcs.oulu.fi/​~mpa/​matreng/​eem1_2-1.htm |Ukázka 1]],   
 +[[http://​www.wikihow.com/​Use-the-Hungarian-Algorithm| ukázka 2]].\\
 +
 +
 +
 +=== Úlohy pro seminář 14.11. 2013 ===
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=152&​page=show_problem&​problem=1867|How Many Dependencies?​]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=154&​page=show_problem&​problem=2021|Place the Guards]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=160&​page=show_problem&​problem=1338|Connect the Campus]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=164&​page=show_problem&​problem=1742|Lift Hopping]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=165&​page=show_problem&​problem=499|Wormholes]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=168&​page=show_problem&​problem=485|Heavy Cargo]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=171&​page=show_problem&​problem=1720|Collector'​s Problem]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=175&​page=show_problem&​problem=640|The Falling Leaves]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=175&​page=show_problem&​problem=556|Is It A Tree?]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=182&​page=show_problem&​problem=867|Walking Around Wisely]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=185&​page=show_problem&​problem=1021|Gopher II]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​MTOTALF/​|Total Flow]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=15&​page=show_problem&​problem=1290|Antenna Placement]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=18&​page=show_problem&​problem=1556|Rooks]]\\
courses/a4b36acm1/2013_zs/seminar_08.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)