Table of Contents

B4B36PDV – Paralelní a distribuované výpočty

Obecné informace

Důležité odkazy

Hodnocení předmětu

Celkově můžete získat maximálně 100 bodů z předmětu a získat známku A-F (<50b = F, 50-59 = E, …, 90-100 = A). Předmět se skládá ze dvou tématických bloků a body můžete získat za vypracování semestrálních úloh a za zkoušku: