Table of Contents

A6M33SSL: Statistika a spolehlivost v lékařství

Předmět je vyučován v letním semestru. Předmět je ohodnocen 5 kredity, což odpovídá 2 hodinám přednášek, 2 hodinám cvičení a cca 4-5 hodinám domácí přípravy týdně!

Předmět navazuje na kurs A0B01PSI (Pravděpodobnost, statistika a teorie informace). Rozšiřuje znalosti o další statistické metody s přihlédnutím ke specifikům dat v biologii a lékařství a problematice plánování a vyhodnocování studií. Zabývá se dále otázkami popisu a analýzy spolehlivosti technických systémů, jejího modelování, odhadu ve složitých systémech. Součástí kursu je přehled postupů ke zvyšování spolehlivosti zálohováním.

Ve druhém týdnu budete psát vstupní test z prerekvizit předmětu. Podle jeho výsledků vám případně doporučíme, jaké prerekvizity byste si měli doplnit, abyste předmět bez problémů zvládli.

Vyhněte se plagiátorství!

Upozornění: Zápočty získané v předchozích letech nebudou uznány, studenti musí podmínky zápočtu splnit znovu.

Vyučující

Literatura