Table of Contents

a6m33nin -- Neuroinformatika

Výuka | Course info

Podmínky předmětu a způsob hodnocení

Rozvrh A6M33NIN (LS 2018)

Zkouška | Exam

tbd

Kontakty | Contacts

Přednášející | Lecturer: Daniel Novák

Cvičící | Labs TA's: Eduard Bakštein, Karla Štěpánová

Fórum