Table of Contents

A5M33IZS- Informační a znalostní systémy

Předmět poskytne nezbytný přehled informačních technologií s ohledem na požadavky informačních systémů inteligentních budov. Student dále získá znalost základních metod a technik využívaných ve znalostních systémech, určených pro automatizované řešení rozhodovacích problémů.

Důraz je kladen zejména na reprezentaci dat a znalostí a jejich modelování tak, aby absolventi byli schopni na náležité úrovni komunikovat se specialisty z oblasti IT a znalostního inženýrství. Studenti se seznámí se základními metodikami používanými při analýze a návrhu informačních systémů a příslušnými (ER diagramy, jazyk UML). Ve cvičení samostatně navrhnou datový model jednoduchého informačního systému.

Harmonogram

    • Přednáška: Tvorba ER modelu (integritní omezení, primární a cizí klíč, referenční integrita, slabý entitní typ, reflexivní vazba)
    • Přednáška: Datové sklady, Poznámky ke geografickým informačním systémům (GIS)
    • Cvičení: Expertní systémy
    • Přednáška: (Rezerva)

Zkouška

Zkouška má písemnou a ústní část, hodnocení ze cvičení se podílí na celkovém bodovém hodnocení z 30%.

Podmínky zápočtu