Table of Contents

Materiály, přednášky

Rozvrh

Předmět je vyučován v pondělí a ve středu od 16:15 do 18:30 v Dejvické učebně T2:A3-412.

Harmonogram semestru: matlab_harmonogram_180403.png

Harmonogram předmětu

1. týden

Teorie: Co je to Matlab, proč se ho učit. Podrobnosti kurzu, literatura, start Matlabu. Matice v Matlabu, maticové operace, Command Window, History Window, ukládání a načítání proměnných.

Cvičení: Zadávání matic, základní matematické operátory, matematické funkce, ukládání proměnných, příklady.

Materiály:

Přednášky: Informace k předmětu, Nultá přednáška, 1. přednáška

Cvičení: Příklady 1. přednáška


2. týden

Teorie: Komplexní čísla, tvorba složitějších matic, operace nad maticemi, operace po prvcích, úvod do vektorizace, rozměr matic

Cvičení: Komplexní čísla, operátor “:”, operace nad maticemi, vektorizace, velikost matic

Materiály:

Přednášky: 2. přednáška

Cvičení: Příklady 2. prednáška


3. týden

Teorie: Indexace, velikost a typ dat, formát výsledků

Cvičení: Indexace, výpis dat, lineární indexování, bonusový příklad

Materiály:

Přednášky: 3. přednáška

Cvičení: Příklady 3. přednáška


4. týden

Teorie: Matlab editor, tvorba skriptů, relační a logické operátory, datový typ cell

Cvičení: Editor, logické a relační operátory, prahování

Projekty: Seznam projektů

Materiály:

Přednášky: 4. přednáška

Cvičení: Příklady 4. přednáška


5. týden

Teorie: Cykly, cykly vs. vektorizace, větvení programu

Cvičení: cykly, switch - case, if - elseif, příklady (náhodná rozložení, aproximace řadou)

1. test (zadání: podminky, odevzdání: https://cw.felk.cvut.cz/upload/)

Materiály:

Přednášky: 5. přednáška

Cvičení: Příklady 5. přednáška


6. týden

Teorie: Vizualizace v MATLABu #1, ladění běhu programu

Cvičení: LineSpec, vhodné vzorkování pro kreslení grafů, ladění programu, generování náhodných čísel

Projekty: Výběr projektu (seznam_projektu)

Materiály:

Přednášky: 6. přednáška

Cvičení: Příklady 6. přednáška


7. týden

Teorie: Uživatelské funkce

Cvičení: Aproximace PI, uživatelské funkce (hlavní, vedlejší, zanořené, anonymní funkce), bonusový příklad

Projekty: práce na projektech + konzultace

Materiály:

Přednášky: 7. přednáška

Cvičení: Příklady 7. přednáška


8. týden

Teorie: Textové řetězce, funkce eval a feval, MATLAB path

Cvičení: Parsování textu, zpracování textových řetězců

Materiály:

Přednášky: 8. přednáška

Cvičení: Příklady 8. přednáška, Excercise 3


9. týden

Teorie: Vizualizace v MATLABu #2, GUI #1

Cvičení: Tvorba statického GUI

Projekty: Práce na projektech + konzultace

Materiály:

Přednášky: 9. přednáška

Cvičení: Příklady 9. přednáška, GUI1.m

2. test


10. týden

Teorie: GUI #2

Cvičení: Tvorba dynamického GUI, bonusový příklad

Projekty: práce na projektech + konzultace

Materiály:

Přednášky: 10. přednáška

Cvičení: GUI2


11. týden

Teorie: Množinové operace, tříděný prvků, vyhledávání prvků

Cvičení: Množinové operace, třídění, distribuce prvočísel, zpracování naměřených dat

Projekty: práce na projektech + konzultace

Materiály:

Přednášky: 11. přednáška

Cvičení: Accumarray - generace dat


12. týden

Teorie: Časové funkce, ošetření chyb, struct, I/O, základy symbolických výpočtů

Projekty: práce na projektech + konzultace

Materiály:

Přednášky: 12. přednáška

Cvičení: Excel - naměřená data


13. týden

Teorie: MATLAB profile, p-code, numerická přesnost, publikace kódu, čistota a styl kódu v MATLABu

Projekty: práce na projektech + konzultace a kontrola stavu projektů (na počátku hodiny)

Materiály:

Přednášky: 13. přednáška

Test

—-

14. týden

Dokončování / kontrola projektů, diskuze nad problémy. Zápočet