Dokuwiki pro podporu tvorby www domácích stránek předmětů i dalších projektů spojených s výukou. Je to jedna komponenta rozsáhlejšího SW systému pro podporu výuky. Dalšími částmi jsou BRUTE - Balík pro Rezervace, Upload, Testování a Evaluaci studentských úloh a diskusní fóra. Případná nutná autentizace je standardní ČVUTid SSO a je jednotná pro všechny aplikace. Systémy komunikují se školním/fakultním informačním systémem (IS KOS) i integrující aplikací FELSight.

Většina prostoru je přístupná pro čtení komukoli. Založení, tvorba stránek a další detaily, viz help pro_ucitele. Učitelé po zalogování na této titulní stránce uvidí informace určené pro učitele či editory stránek a úloh.

Info pro studenty: Pokud se vám zdá, že nemáte přístup tam, kam máte mít, kontaktujte prosím svého učitele. Užitečné informace naleznete i na stránkách nápovědy

Solution for possible login problems.

Help stránky k jednotlivým komponentám

2009/09/08 23:02


News

Pouze ty nejvýznamnější. Od nejnovější novinky ke starším.

 • 2020-10-06 Přidán plugin pro zobrazení tabulky s odkazy na vzdálenou výuku. Pro zobrazení tabulky se všemi přednáškami i cvičeními vložte do stránky následující kód:
  {{CWREMOTESCHEDULE}}
  Volitelně lze vložit odkazy na jiný předmět - vhodné pro virtuální předměty, či zobrazit pouze přednášky/cvičení/pouze jednu paralelku. Syntaxe je následujíci:
  Přednásky předmětu A1B23DEF : {{CWREMOTESCHEDULE course=a1b23def type=lecture}}
  Cvičení: {{CWREMOTESCHEDULE type=tutorial}}
  Pouze paralelka 101: {{CWREMOTESCHEDULE parallel=101}} 
 • 2016-12-19 Přidán plugin Video Share Plugin pro snadné vkládání videí přímo do stránek wiki.
 • 2016-09-05 Přidán plugin Do pro využití Wiki jako TODO list. Syntaxe je popsána na na jeho webu.
 • 2015-03-22 Byl upraven modul pro tvorbu menu - indexmenu. Nová volitelná položka nastavení title přepne zobrazení menu - jako názvy položek se použije první nadpis na stránce. Bez této volby se zobrazují názvy souborů a adresářů.
 • 2015-02-10 Personalizace stránky courses. Přihlášeným uživatelům zobrazuje jimi navštěvované předměty nahoře, plus seznam všech předmětů pod nimi.
 • 2013-09-25 Byl nainstalován plugin mathjax, umožnující lepší vkládání $\TeX$ovských výrazů do stránek. Dosud používaný plugin Latex zůstává, stránky není potřeba měnit, ale pro nové texty dopouručuji použití MathJaxu. Použití viz. https://www.dokuwiki.org/plugin:mathjax a http://www.mathjax.org/.
 • **spojení předmětů**. Pro potřeby upload systému a diskusního fóra lze sloučit více předmětů v jeden. Typickým případem může být například kombinace variant pro kombinované a prezenční studium. V případě zájmu pište na cw@cmp.felk.cvut.cz. Nyní se obsluhuje v kiosku. brute
 • Plagiáty. Nová aplikace pro archivaci studentských prohřešků proti akademické etice. Po odladění bude automatizovaný převod “potvrzených plagiátů” z UploadSystemu.
 • Do dokuwiki byl nainstalován plugin folded, umožňující “sbalení” či “rozbalení” části textu, podobně jako např. outline mod v Emacsu. Více informací a návod k použití viz. http://www.dokuwiki.org/plugin:folded
 • 2011-09 V upload systému mají nyní studenti možnost přehledně vidět seznam termínů. Mohou si stahnout ve formátu iCal.
 • 2011-09 Do Upload systému přidána podpora pro sledování časové náročnosti cvičení (úloh).
 • 2011-05-05 Import výsledků do upload systému. Užitečné například pro vložení bodů z písemky, zobrazení naskenovaných písemek, …
 • 2011-04-12 Personalizace stránky courses:start. Zalogovaní učitelé i studenti uvidí seznam svých předmětů. - Momentálně mimo provoz, pracuje se na aktualizaci. Ostatní předmětu zůstávají stále přístupné přes boční navigaci.
 • 2011-03-21 Do dokuwiki byla přidána možnost skrývat sidebar. V levé části panelu s tlačítky přibylo tlačítko “Hide Sidebar”, kterým lze sidebar vypnout. Současně s tím byla opravena chyba v nabídce Insert schedule, která způsobovala nefunkčnost v Google Chrome.
 • 2011-02-06 Do editačního módu bylo přidáno nové rozbalovací menu “Insert schedule”. Umožňuje vkládat kostru rozpisu přednášek a cvičení, s předvyplněnými svátky a dny bez výuky. Rozpis se vkládá na pozici kursoru. Jde o alfa verzi, návrhy na doplnění a všechny chyby hlaste na cw@cmp.felk.cvut.cz.
 • 2011-01-11 Nainstalován plugin underconstruction
 • 2010-10-26 Do dokuwiki byly přidány dva pluginy. Jeden umožňuje vkládat například takto obarvený text
  <fc #00FF00>takto</fc> <fc #FF0000>obarvený</fc> <fc #0000FF>text</fc>
  pomocí druhého lze text zvýrazňovat různými styly, viz wrap plugin, příklady použití
  <wrap hi>zvýrazňovat</wrap> <wrap em>různými styly</wrap>
  případně ho vkládat do zvýrazňovacích boxů s ikonkami, centrovat a formátovat do sloupců. Pluginy jsou přístupné v editoru, kam do lišty přibyly dvě ikonky – žlutý box a červené A.
 • 2010-10-25 Na Karlově náměstí byl změněn skript pro automatické nastavení proxy serveru, tak, že pro úspěšné přihlášení přes FELid i ČVUTid již není třeba dělat ručně vyjímky. Stačí mít zapnutou automatickou detekci proxy.
 • 2010-10-05 bugzilla pro hlášení chyb a požadavků na novou funkcionalitu.
 • 2010-10-01 do Upload systému (a fóra) se mohou logovat i studenti ostatních fakult ČVUT.
 • 2010-09-15 nainstalován plugin imagereference pro komfortní vkládání popisků obrázků a jejich symbolickému odkazování jako v LaTeXu. Připomínáme také, že jsou také nainstalovány pluginy latex a bibtex.
 • 2010-09-14 nainstalován plugin timer, který dovoluje časově spouštěné zveřejňovaní části dokumentů. Plugin je nebezpečný v případě kombinace s pluginem page!. Zpřístupní zalogovaným studentům i části, které se inkludují z privátního prostoru internal.
 • 2010-09-07 Plagiáty a opisování. Pravidla týkající se plagiátů a opisování, které používá více předmětů.
 • 2010-09-06 Alfa verze pluginu page move/rename, zatím funguje pouze na jednotlivé stránky. Dostupné z rozbalovací nabídky Actions.
 • 2010-09-06 Drobné změny ve css stylech dokuwiki. Větší základní písmo a odstranění zarovnávání textu vpravo.
 • 2010-08-02 Nainstalován plugin imagebox pro pohodlnější vkládání obrázků s popisem.
 • 2010-06-24 Backups učitelské zálohování ročníků v dokuwiki.
 • 2010-06-23 Nové kontrastnější barevné schema pro dokuwiki.
 • 2010-04-30 Na Fórum přidána skupina fór CourseWare, kam je možné hlásit problémy, či náměty ke zlepšení.
 • 2010-04-29 Aktualizace Dokuwiki. Zalogovaní učitelé mají možnost vidět zdrojové wiki texty i těch stránek, které nemají právo editovat.
 • 2010-04-29 Pri aktualizaci Dokuwiki se aktualizoval i modul pro nahravani souboru. Nyní je možné nahrát archivní soubor s tím, že se má po nahrání ihned rozbalit (zaškrtávací volba). To vhodně doplňuje instalovaný modul filelist, který je také nainstalovaný.
 • 2010-04 V Upload systému přidána položka Required elapsed time
2009/09/08 23:02
start.txt · Last modified: 2018/02/04 10:14 by votavon1