Warning
This page is located in archive.

X31LET Lékařská technika

Samostatné práce

Zadání samostatných prací

Instrukce pro vypracování

Samostatné práce budou prezentovány studenty na posledních dvou cvičeních v semestru (prezentace v rozsahu 12 min. plus krátká diskuse). Na prezentaci se bude podílet vždy celá dvojice, která prezentaci připravovala (rozdělení prezentace je na uvážení studentů).

K dispozici je na prezentace počítač se standardním SW vybavením (PowerPoint, Acrobat Reader, webový prohlížeč …), tabule s fixy, laserové ukazovátko.

Vypracované prezentace se odevzdávají prostřednictvím upload systému. Odevzdávají se pouze vlastní prezentace v pdf formátu, není třeba odevzdávat žádný doplňující text. Pokud v rámci zip archivu odešlete případně i podkladové materiály, ze kterých jste čerpali, budu jedině rád. V upload systému je vytvořena úloha pro odevzdávání samostatných prací, povolený formát pdf a zip, termín odevzdání 22. 5. 2011 (tedy konec zápočtového týdne). U úlohy jsem nastavil, že bude řešena maximálně ve dvojici, je plně na Vaší zodpovědnosti, zda úlohu odevzdá jeden z dvojice s tím, že korektně vyplní, s kým spolupracoval, nebo zda úlohu odevzdá každý sám za sebe.

courses/x31let/samostatne_prace.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)