Warning
This page is located in archive.

výuka

* tymy 2 lidi - 1-3 (ale predem prodiskutovat)

* (PK,ML,MB,BK) temata - kazdy 3

 • PK
  • Systém pro správu slovníků
   • CRUD nad slovníky, jejich tvůrci, přispěvateli, různými verzemi.
   • Slovníkem se rozumí sada pojmů s 1) identifikací (IRI), 2) názvem (String) v různých jazycích, 3) definicí (String) v různých jazycích, 4) vztahy k ostatním pojmům v dalších slovnících.
   • Volitelně - SKOS import/export
  • Systém pro správu deskriptorů datových sad, jejich vizualizaci, vyhledávání a ruční tvorbu
   • CRUD nad datovými sadami, jejich deskriptory a vyhledávání.
  • Webová aplikace pro hlášení, zpracování a vyhodnocení podnětů ve firmě.
   • Webový klient pro zadavatele podnětů a pro zpracovatele podnětů
   • CRUD nad podněty, jejich řešeními
   • Volitelně: Mobilní klient
 • ML
 • MB
  • Semantic pipeline editor
   • “Semantic pipelines” is our framework for processing web content using Semantic web technologies. The pipeline is defined by oriented graph of modules that are executed in order defined by graph edges. “Semantic pipeline editor” should be able to visualize/edit pipelines and configuration of defined modules. Module configuration dialog can be automatically generated from definitions of modules using our existing library “Semantic forms”.
   • CRUD for module configurations, search over module types
   • Integration with “Semantic forms”
  • Clinical trial manager
   • CRUD for patients, doctors, studies ..
   • using JOPA for persistance
   • optional support for mobile devices

* (ML) test projektik - setup technologii - do GIT

* (ML) studentsky projekt do GIT

* (PK) instalace do učeben

* (PK) témata

* (PK) technologie

 • (Jenkins)
 • Java 8
 • Tomcat 8
 • NetBeans 8.1
 • Maven 3
 • NodeJS 6.2.2
 • GIT
 • Postman do chrome
 • PostgreSQL 9
 • PgAdmin3
courses/ear/internal/start.txt · Last modified: 2016/10/04 15:02 by blaskmir