Warning
This page is located in archive.

Checkpoint 2

Odevzdává se ZIP archiv obsahující:

 • výslednou fungující aplikaci splňující tyto podmínky (projekt kompilovatelný Mavenem):
  • Vyhovuje SRS vytvořené v rámci checkpointu 1,
  • Používá persistentní vrstvu, navrženou a schválenou v rámci checkpointu 1, obohacenou o alespoň tři z následujících technik/funkcí:
   • Ordering (uspořádání kolekce podle atributu - @OrderBy),
   • Pojmenované dotazy (@NamedQuery),
   • Kaskádní persist/update/merge/remove,
   • Složené primární klíče,
   • Mapování výsledků JPQL/native dotazu (@SqlResultSetMapping),
   • Criteria API,
   • Metamodel API.
  • Kompletní CRUD části datového modelu. Tento CRUD musí být netriviální, tedy přes více entit spojených vazbami,
  • Využít transakční zpracování,
  • Prezentační vrstva, komunikující s backendem pomocí REST služeb,
   • Používáte-li pro prezentaci technologii, která není založena na REST komunikaci (např. JSF, JSP), výše uvedený bod se na vás nevztahuje,
  • Použít security podporu (autentifikace, autorizace, omezení přístupu k metodám beany, funkcionalita aplikace podle role uživatele),
 • Bonusové body za použití dalších souvisejících technologií (WebSockets, klientská mapová vizualizace např. pomocí Google Maps, použití Criteria API vč. statického metamodelu, použití rich domain modelu, použití JSON-LD ve webových službách, integrace s REST rozhraním jiné aplikace, více scope pro beany BL, atp.),
 • zprávu o projektu (cca 1 A4)
  • popis aplikace a její struktury.
  • návod, jak aplikaci nainstalovat (stručný, ale kompletní, včetně případného vytvoření testovacích dat a konfigurace aplikačního serveru),
  • místo popisu typu “Když chcete uložit objednávku, klikněte na tlačítko uložit objednávku” vypíchněte spíše zkušenosti získané během této SP - “Vyzkoušel jsem si tu a tu technologii a má tyto výhody/nevýhody oproti jiné technologii.” , nebo “Měl jsem ty a ty neočekávané problémy a řešil jsem je tak a tak.”, apod.
courses/ear/cp2.txt · Last modified: 2017/12/07 17:51 by ledvima1