Warning
This page is located in archive.

Materiály k přednáškám z Předmětu Dynamika a řízení robotů

Zde najdete pomocné materiály k jednotlivým přednáškám. Tyto materiály vám pomohou s přípravou na předmět, ale nenahrazují pravidelnou osobní účast na přednáškách. Součástí podkladů je i přednáška Dynamika robotických systémů prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., kterou naleznete na tomto veřejném odkazu a která je i zde lokálně .

 1. Manipulovatelnost robotů a jiných zařízení. Využití manipulovatelnosti při návrhu robotů. (Manipulovatelnost - dexterity)
 2. Základní metody dynamického modelování - Newton-Eulerovy rovnice. (Dynamické modelování - Newton-Euler a Dynamika robotických systémů str. 13-17)
 3. Základní metody dynamického modelování - princip virtuálních prací, Lagrangeovy rovnice. (Dynamické modelování - Lagrange a Dynamika robotických systémů str. 18-33)
 4. Specializované metody dynamiky pro robotiku - inversní dynamická úloha, metoda kompozitních těles, rekurzivní metoda řešení. (Specializované metody a Dynamika robotických systémů str. 49-52)
 5. Modelování dynamiky robotů s poddajnými členy - vlastní frekvence a vlastní tvary kmitu, modelování poddajných mechanismů. (Redukce, vlastní tvary kmitu a Dynamika robotických systémů str. 65-77)
 6. Syntéza kinematických a dynamických vlastností a struktury robotů. Plánování pohybu robota, analýza dynamických schopností robotů na pracovních trajektoriích.
 7. Kinematická kalibrace robotů a jiných strojů. (Kalibrace)
 8. Základní metody řízení robotů - řízení polohy a řízení síly, decentralizované a centralizované řízení. Kaskádní regulace, ERA identifikace
 9. Využití dynamického modelu a inversní dynamické úlohy pro řízení robotů. Metoda “computed torques”.computedtorques.pdf
 10. Prediktivní řízení - základy metody.Prediktivní řízení
 11. Prediktivní řízení robotů.
 12. Některé speciální typy robotů - paralelní, paralelní s nadbytkem pohonů, vláknově poháněné roboty, roboty s hierarchickou strukturou aktuátorů.
 13. Záloha.
courses/drr/prednasky.txt · Last modified: 2017/10/04 11:46 by smutny