Warning
This page is located in archive.

Zde najdete 2 ukázkové testy a 1 ukázkovou zkoušku.

Test i zkouška zahrnují krátké, primárně teoretické otázky.

courses/b6b36pjc/testy/start.txt · Last modified: 2017/09/27 09:26 by horenmar