Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Harmonogram přednášek

Vzhledem k rozsahu přemětu 1p+2c se přednášky konají pouze v první polovině semestru, zatímco cvičení probíhají po celý semestr.

Datum Téma přednášky Doplňkový materiál Literatura
1. Úvod do počítání na GPU (architektury, jazyky, GPU versus CPU).
2. Popis architektury nVidia CUDA a základy jejího programování. Paralelní redukce.
3. CUDA - typy pamětí a jejich použití. Paralelní prefixový součet.
4. CUDA - paměti a proudy.
5. CUDA - matematické operace, optimalizace kódu.
6. Multi-GPU systémy, dynamický paralelismus. CUDA driver API, PTX kód.
7. Další jazyky pro programování GPU - OpenCL.
8. Další možnosti psaní aplikací pro GPU - OpenGL compute shadery.
courses/b4m39gpu/prednasky/start.txt · Last modified: 2016/09/30 14:58 by cajthvac