Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Table of Contents

Hodnocení

Zápočet

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné a včasné vypracování samostatného projektu, který bude splňovat povinné požadavky (viz. seznam požadavků pro vypracování projektu).

Klasifikace

Body max. Zdroj bodů
Cvičení: 12 Úlohy na cvičení
18 Domácí úlohy
Projekt: 40 Implementace
20 Dokumentace
10 Prezentace
Body Hodnocení
90 ≤ A – výborně
80 – 89 B – velmi dobře
70 – 79 C – dobře
60 – 69 D – uspokojivě
50 – 59 E – dostatečně
≤ 49 F – nedostatečně
courses/b4m39gpu/hodnoceni/start.txt · Last modified: 2016/09/30 16:01 by cajthvac