Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4m33dzo:start [2017/11/22 07:49]
hlavac [Lectures: Středa 9:15-10:45, místnost KN:E-301]
courses:b4m33dzo:start [2017/11/22 07:49]
hlavac [Lectures: Středa 9:15-10:45, místnost KN:E-301]
Line 38: Line 38:
 |   ​6. ​ |  8.11.2017 | [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresCz/​11DigZprObr/​25ImagRestorationCz.pdf|Obnovení obrazu.]] [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresCz/​11DigZprObr/​22EdgeDetectionCz.pdf|Detekce hran. Prostor měřítek. Cannyho detektor.]] [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​11ImageProc/​014DigitalImageEn.pdf|Detekce výzamných bodů/​oblastí.]] | Cv. 3, HDR | |   ​6. ​ |  8.11.2017 | [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresCz/​11DigZprObr/​25ImagRestorationCz.pdf|Obnovení obrazu.]] [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresCz/​11DigZprObr/​22EdgeDetectionCz.pdf|Detekce hran. Prostor měřítek. Cannyho detektor.]] [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​11ImageProc/​014DigitalImageEn.pdf|Detekce výzamných bodů/​oblastí.]] | Cv. 3, HDR |
 |   ​7. ​ | 15.11.2017 | Segmentace obrazů - [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​32-02SegmentationTaxon+Thresh.pdf|prahováním]],​ [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​32-04SegmentationSpatialCoherence.pdf|k-průměrů]],​ [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​31PattRecog/​52UnsupervLearning.pdf|EM algoritmus]] | | |   ​7. ​ | 15.11.2017 | Segmentace obrazů - [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​32-02SegmentationTaxon+Thresh.pdf|prahováním]],​ [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​32-04SegmentationSpatialCoherence.pdf|k-průměrů]],​ [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​31PattRecog/​52UnsupervLearning.pdf|EM algoritmus]] | |
-|   ​8. ​ | 22.11.2017 | Segmentace obrazů - [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​32-04SegmentationSpatialCoherence.pdf|posunem těžiště]],​ [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​05Mathematics/​08GraphAlgorithms.pdf|Graphs,​ graph algorithms]][[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​SegmentationGraphBasedVH-inProgress.pdf|Segmentace hledáním maximálního řezu v grafu]].| Cv. 4, segmentace |+|   ​8. ​ | 22.11.2017 | Segmentace obrazů - [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​32-04SegmentationSpatialCoherence.pdf|posunem těžiště]],​ [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​05Mathematics/​08GraphAlgorithms.pdf|Graphs,​ graph algorithms]][[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​SegmentationGraphBasedVH-inProgress.pdf|Segmentace hledáním maximálního řezu v grafu]].| Cv. 4, segmentace |
 |   ​9. ​ | 29.11.2017 | [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​11ImageProc/​15PCA.pdf|Metoda hlavních směrů.]] [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresCz/​11DigZprObr/​14WaveletsCz.pdf|Vlnková transformace.]] | | |   ​9. ​ | 29.11.2017 | [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​11ImageProc/​15PCA.pdf|Metoda hlavních směrů.]] [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresCz/​11DigZprObr/​14WaveletsCz.pdf|Vlnková transformace.]] | |
 |  10.  |  6.12.2017 | [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​54ImageRegistration.pdf|Registrace obrazů a objektů v obrazech.]] ​ | | |  10.  |  6.12.2017 | [[http://​people.ciirc.cvut.cz/​~hlavac/​TeachPresEn/​15ImageAnalysis/​54ImageRegistration.pdf|Registrace obrazů a objektů v obrazech.]] ​ | |
courses/b4m33dzo/start.txt · Last modified: 2017/11/22 07:49 by hlavac