Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Program 2017/2018

Termín a místo cvičení:

Předmět B4M33DZO: místnost KN:E-230 o 14:30-16:00

Předmět A6M33ZMO: místnost KN:E-132 o 16:15-17:45

Cvičiaci

Radoslav Škoviera (radoslav.skoviera(at)cvut.cz)

Júlia Škovierová (julia.skovierova(at)cvut.cz)

Týden Datum Téma Odevzdání Hodnocení
01 03.10.2017 Úvod do Matlabu
02 10.10.2017 Histogram, ekvalizace histogramu v obrázku, fit histogramu na vzor 23.10.2017 3 body
03 17.10.2017 pokračování
04 24.10.2017 Dynamické programování (DP), využití pro hledání cest v obrázku 06.11.2017 4 body
05 31.10.2017 pokračování
06 07.11.2017 High Dynamic Range (HDR) 20.11.2017 4 body
07 14.11.2017 pokračování
08 21.11.2017 Segmentace 11.12.2017 5 bodů
09 28.11.2017 pokračování
10 05.12.2017 pokračování
11 12.12.2017 Registrace 01.01.2018 4 body
12 19.12.2017 pokračování
13 02.01.2018 Restaurace obrazu 12.01.2018 4 body
14 09.01.2018 pokračování

Hodnocení úloh

Během semestru bude zadáno celkem 6 úloh. Za každou úlohu je možné získat 3–5 bodů v závislosti na její obtížnosti (viz tabulka výše). Celkem tedy lze získat maximálně 24 bodů.

Úlohy se odevzdávají do systému. Hodnocení probíhá automaticky. Body za úlohu jsou obvykle přiděleny v řádu jednotek až desítek sekund. Úlohu je možno odevzdat vícekrát, přičemž rozhodující jsou body získané za poslední odevzdanou verzi.

Získání zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je:

  • samostatné vypracování všech úloh,
  • získání nejméně 50 % maximálního počtu bodů ze cvičení, tedy nejméně 12 bodů.

Docházka na cvičení není povinná. Přesto však silně doporučujeme studentům na cvičení chodit. Docházku budeme také brát v potaz v případě problémů se získáním zápočtu.

Body ze cvičení tvoří 40 % známky z předmětu.

Pozdní odevzdání úloh, penalizace

Na vypracování každé úlohy mají studenti minimálně dva týdny (viz tabulka výše). Pozdní odevzdání úlohy je penalizováno podle následující tabulky:

Zpoždění Penalizace
0–24 hodin 10 %
1–3 dny 20 %
4–5 dnů 30 %
6–7 dnů 40 %
8 dnů a více 50 %

Přístup k řešení případů opisování

courses/b4m33dzo/labs/start.txt · Last modified: 2017/12/18 10:04 by kucerjul