Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení probíhají v učebně KN:E-2.

Cvičící

Program cvičení

datum č.t. body náplň odkazy
3,4.10.2017 1. OS unix – úvod Slidy
10,11.10.2017 2. 4 cviceni2_bash Bash
17,18.10.2017 3. 4 cviceni3_text Regulární výrazy
24,25.10.2017 4. 4 cviceni4_c
31.10, 1.11.2017 5. 5 Vlákna a synchronizace v C
7,8.11.2017 6. 6 Pokročilá synchronizace
14,15.11.2017 7. Synchronizace – dokončení
21,22.11.2017 8. 4 Systémová volání – Linux inline_assembler.pdf
28,29.11.2017 9. (5) Stack overflow exploit
5,6.12.2017 10. 6 Systémová volání – NOVA osy-nova-intro.pdf
12,13.12.2017 11. 8 Paměťový alokátor
19,20.12.2017 12. (4) Přepínání vláken – NOVA osy-12threads.pdf
2,3.01.2018 13. (1) Linux & BusyBox
9,10.01.2018 14. Zápočet

Zápočet

 • Zápočet získáte, pokud:
  • odevzdáte funkční všechny povinné úlohy,
  • ze cvičení získáte minimálně 25 bodů,
  • vaše účast na cvičeních bude minimálně 60%.

Pravidla

 • Od studentů se očekává domácí příprava na další cvičení.
 • Body se udělují za domácí úkoly a za aktivitu při cvičení:
  • Za včas odevzdanou úlohu dostanete 4–8 bodů podle typu úlohy
  • Body za úlohy se strhávají za pozdní odevzdání a za další nedostatky odhalené cvičícím.
  • Na začátku každého cvičení bude možnost získat body za odpovědi na otázky cvičícího z domácí přípravy.
 • Všechny úlohy se odevzdávají přes odevzdávací systém
  • Úlohy jsou vyhodnocovány automaticky, výsledek (body) se dozvíte na konci protokolu z automatického vyhodnocení (položka Total score).
  • V systému se vám body objeví až po manuální kontrole učitelem. Pokud nebudou shledány závažné nedostatky, bude bodové ohodnocení rovno počtu bodů z automatického vyhodnocení zmenšeném o penalizaci za pozdní odevzdání.
  • Všechny úlohy budou (automaticky) kontrolovány na plagiátorství. V případě, že odevzdaná úloha bude označena jako plagiát, budeme postupovat dle instrukcí Plagiáty a opisování.

Komunikace

Se cvičícími a přednášejícími komunikujte osobně na cvičeních a přednáškách, případně přes fórum, kam směřujte zejména otázky, které mohou zajímat i ostatní.

Vzdálený přístup k uživatelským kontům

Ke svému domovskému adresáři používanému při cvičeních se můžete dostat odkudkoli z internetu protokolem SSH či SFTP přes server postel.felk.cvut.cz:

ssh «login»@postel.felk.cvut.cz

Heslo je stejné jako na počítačích v laboratoři.

courses/b4b35osy/cviceni/start.txt · Last modified: 2018/01/02 11:23 by sojkam1