Warning
This page is located in archive.

Učitelé

Přednášející: Ing. Martin Klíma, Ph.D., xklima@fel.cvut.cz, místnost KN 321, budova E.

Cvičící:

RNDr. Ondřej Žára, zaraondr@fel.cvut.cz

courses/a7b39wa1/teacher/start.txt · Last modified: 2016/10/04 08:27 by zaraondr