Warning
This page is located in archive.

Odevzdávací systém Diskusní fórum Popis předmětu na FEL Rozvrh na FEL


Úkoly v semestru

Prakticky všechny body ze semestru jsou za úlohy v upload systému. Pro získání zápočtu je potřebujete splnit všechny alespoň na polovinu bodů, bez ohledu na penalizaci za pozdní odevzdání.

Bodování je založeno na unit testech, které jsou identické s těmi, které dostáváte spolu se zadáním. Dále celý běh testů probíhá pod Valgrindem. Chyby odhalené Valgrindem s sebou nesou penalizaci ve výši poloviny maxima bodů z daného úkolu.

Během semestru dostanete 10 malých úloh (obě varianty) a 1 velkou úlohu (B6B36PJC) nebo semestrální práci (A7B36PJC).

Malé úlohy

Za malé úlohy můžete dohromady dostat 60 bodů.

Úkol Téma Max bodů
1 Manipulace s formátovaným textem 4
2 Základy manipulace s daty 4
3 Spojový seznam (list) jako struktura 8
4 List jako třída 6
5 Iterátory a život listu 8
6 Parser + vyhodnocovač matematických výrazů 7
7 Rozšíření vyhodnocovače o kontrolu chyb 7
8 List jako šablona 6
9 Vylepšení implementace šablonového listu 6
10 STL-styl algoritmus a základy TMP 4

Velké úlohy

courses/a7b36pjc/ukoly/start.txt · Last modified: 2016/10/04 16:55 by horenmar