Warning
This page is located in archive.

Obě varianty předmětu na konci semestru píší test a 6. kreditová varianta navíc skládá zkoušku. Najdete zde 2 ukázkové testy a 1 ukázkovou zkoušku.

Test i zkouška zahrnují krátké, primárně teoretické otázky.

courses/a7b36pjc/testy/start.txt · Last modified: 2017/01/03 00:40 by horenmar