Warning
This page is located in archive.

Hodnocení předmětu

 1. Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. 50 bodů lze získat v průběhu semestru, dalších 50 bodů u písemné zkoušky.
 3. U zkoušky je k jejímu složení nutné dosáhnout alespoň polovičního bodového zisku.
  • Při menším zisku než 25 bodů je nutné zkoušku opakovat.
 4. Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních.
  • V případě neomluvené neúčasti student nezíská body udělované na příslušném cvičení.
  • Povoleny jsou maximálně 3 absence bez omluvy.
 5. Podmínkou udělení zápočtu je vyřešení a odevzdání domácích úloh zadaných v průběhu semestru.
 6. Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body Stupeň ECTS Známka
100 - 90 A výborně
89 - 80 B velmi dobře
79 - 70 C dobře
69 - 60 D uspokojivě
59 - 50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně
courses/a6m33bin/hodnoceni.txt · Last modified: 2015/02/18 17:25 by klema