Warning
This page is located in archive.

Podmínky absolvování předmětu

 1. Účast a aktivní činnost na cvičeních. Povoleny jsou 2 absence za semestr.
 2. Odevzdání a prezentace semestrální úlohy.
 3. Zisk dostatečného počtu bodů:
  • Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení cvičení.
  • Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení zkoušky.

Hodnocení předmětu

 1. Předmět je bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. V průběhu semestru lze získat 70 bodů za semestrální práci (15 bodů - malá zpráva, 35 bodů - velká zpráva, 20 bodů - prezentace).
 3. Neúčast na cvičení nad počet povolených, stržení 3 bodů za cvičení.
 4. Písemná a ústní zkouška 30 bodů.
 5. Předmět je zakončen zkouškou.
 6. Celkové hodnocení je stanoveno dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze se 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body z předmětu Stupeň ECTS Známka Slovně
100-90 A 1 výborně
89-80 B 1,5 velmi dobře
79-70 C 2 dobře
69-60 D 2,5 uspokojivě
59-50 E 3 dostatečně
49 a méně F 4 nedostatečně
courses/a6m33ast/podminky.txt · Last modified: 2016/02/29 13:03 by novakpe