Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M31LET Lékařská technika

Prerekvizity

Předmět předpokládá solidní vstupní znalosti z oblastí analýzy elektrických obvodů, elektrických součástek a funkčních bloků elektrických obvodů, především z níže uvedených oblastí:

  1. Obvodové veličiny, základní prvky elektrických obvodů (R, L a C), základní zákony a postupy analýzy elektrických obvodů
  2. Stejnosměrný ustálený stav v RLC obvodech
  3. Přechodné děje v RLC obvodech se stejnosměrným buzením
  4. Harmonický ustálený stav v RLC obvodech, přenos obvodu, frekvenční charakteristiky
  5. Diody, bipolární a unipolární tranzistory - základní zapojení, tranzistory jako spínače a zesilovače
  6. Operační zesilovače - základní zapojení
  7. Základní prvky logických obvodů, sekvenční a kombinační logické obvody

Tato témata nebudou v rámci výuky Lékařské techniky probírána, budou jen stručně zmíněna v momentě jejich použití. Jejich znalost si lze doplnit absolvováním předmětu A3B31EOP Elektrické obvody a prvky v zimním semestru, nebo samostudiem.

courses/a6m31let/prerekvizity.txt · Last modified: 2017/02/10 13:07 by xhavlikj