Warning
This page is located in archive.

Přednášky z předmětu A4B33ZUI / Lectures for A4B33ZUI

No. Téma přednášky / Topic Datum / Date Čas / Time Místnost / Room Slidy / Slides Staré slidy / Old Slides Přednášející / Lecturer
1 Introduction, search problems, Uninformed search algorithms 21.2.2017 14:30 KN:E-107 1 1 2 Michal Pechoucek
2 Informed search algorithms, A* 28.2.2017 14:30 KN:E-107 2 3 3 Michal Pechoucek
3 Advanced A*, local search 7.3.2017 14:30 KN:E-107 3, proof.png Michal Pechoucek
4 Two-player Games 14.3.2017 14:30 KN:E-107 PDF PDF Branislav Bosansky
5 Constraint Satisfaction Programming 21.3.2017 14:30 KN:E-107 PDF 4 ENBINLS Michal Pechoucek
6 Two-player Games II 28.3.2017 14:30 KN:E-107 PDF 5 2014_slides Branislav Bosansky
7 Knowledge representation – introduction 4.4.2017 14:30 KN:E-107 7 Jiri Klema
8 Knowledge representation in FOL 11.4.2017 14:30 KN:E-107 8 Jiri Klema
9 Rational decisions under uncertainty 18.4.2017 14:30 KN:E-107 9 Jiri Klema
10 Sequential decisions under uncertainty 25.4.2017 14:30 KN:E-107 10 Jiri Klema
11 —- 2.5.2017 Monday's Schedule
12 Knowledge in Multiagent Systems 9.5.2017 14:30 KN:E-107 11,Page19-comment 11 Olga Stepankova
13 Formal system for MOL 16.5.2017 14:30 KN:E-107 12 12 13a 13b-LTL Olga Stepankova
14 AI an Applications 23.5.2017 14:30 KN:E-107 Michal Pechoucek
courses/a4b33zui/prednasky.txt · Last modified: 2017/06/21 19:06 by stepanko