Warning
This page is located in archive.

Často kladené dotazy (ČKD)

Jak mám udělat zkoušku?

Tento předmět není snadný. Zde je několik tipů, jak neskončit se známkou F:

  • Učte se pravidelně v semestru, počítejte cvičení ze skript. Zčít se učit až ve zkouškovém je pozdě.
  • Učte se společně se spolužáky, je to efektivnější než samostatně.
  • Na cvičeních buďte aktivní, připravujte se, dávejte pozor a ptejte se. Cvičící nejsou od toho, aby vás trápili, ale aby vám pomohli. Kontaktní hodiny s učiteli jsou drahé, využívejte je.
  • Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se osobně spolužáků a cvičících nebo na diskuzním fóru.
  • Používejte hojně diskusní fórum. Tam se ptejte na své problémy při řešení domácích úloh, na nejasnosti v teorii, na nejasnosti při řešení příkladů ze skript. Odpoví vám nejspíše vaši spolužáci a pokud ne, tak učitelé. Pokud něco nechápete, vyjasněte si to co nejdříve, nenechávejte to na poslední chvíli.
  • Podívejte se na statistiku prvního testu z let 2014-2016. Graf ukazuje, kolik studentů dostalo jakou známku z předmětu v závislosti na počtu bodů z prvního testu. Je jasně vidět, že kdo má z prvního testu málo bodů, musí přidat!

Látce nerozumím, mohu dostat konzultaci?

Než požádáte učitele o konzultaci, vzneste své dotazy na diskuzním fóru. Odpoví vám nejspíše spolužák, jinak učitel. Kdyby to nestačilo k vyjasnění vaší otázky, požádejte o konzultaci svého cvičícího.

Vynechal(a) jsem test, mohu si ho nahradit?

Ne, a to ani v případě (krátkodobé) nemoci. Na tyto případy myslí (pravda, jen částečně) pravidlo, že nejhorší test se nezapočítává.

Výjimkou je dlouhodobá nemoc (zasahující do více než jednoho testu). V tom případě se dohodneme na individuálním řešení situace.

Předmět navštěvuji už druhý rok. Uznají se mi domácí úlohy z loňska?

Neuznají, musíte je odevzdat znovu. Ovšem nezakazujeme vám použít vaše řešení z loňska.

Mohu nahradit předmět podobnými předměty absolvovanými v zahraničí?

Ano, ale jen když zahraniční předměty mají dostatečný překryv s předmětem A3B33OPT (což posuzuje přednášející individuálně) a student se samostatně doučí části, které zahraniční předměty nepokrývají. Pro uznání předmětu je nutné složit rozdílovou zkoušku, která není snadnější než zkouška řádná - obvykle to znamená, že student musí absolvat písemnou zkoušku spolu s řádnými studenty.

Jaké jsou podmínky pro studenty kombinovaného studia?

Obecně pro kombinované studenty FEL platí, že musí splnit tytéž podmínky jako ostatní, ale jejich účast na cvičení může být nižší. V předmětu OPT konkrétně:

  • Student nemusí chodit na přednášky. Výjimkou jsou ale přednášky, na kterých se píše test – test si musí student napsat na přednášce a nelze ho nahradit.
  • Student nemusí chodit na cvičení. Nicméně musí odevzdávat úlohy ze cvičení, a to s max. zpožděním jeden týden (na rozdíl od prezenčních studentů, kteří je musí odevzdat bez zpoždění vždy na konci příslušného cvičení). Odevzdávat úlohy může na libovolném cvičení, třeba i každý týden na jiném (jak tomu nejlépe časově vyhovuje). Libovolné cvičení může navíc použít jako konzultační hodinu – tj. může s cvičícím konzultovat řešení úlohy či látku z přednášek.
  • Způsob hodnocení je stejný jako u prezenčních studentů.
courses/a4b33opt/faq.txt · Last modified: 2017/12/07 18:20 by wernetom