Warning
This page is located in archive.

Cvičení z předmětu A4B33OPT, ZS 2017/2018

Příklady počítané na cvičení

Náplní cvičení je procvičení látky z přednášek formou příkladů. Příklady, které se budou počítat, jsou vždy vyvěšeny (viz plán cvičení) týden předem. Na cvičení se připravujte, tj. přečtěte si příslušné kapitoly ze skript a zkuste vyřešit doma co nejvíce z vyvěšených příkladů.

Domácí úlohy

Na některých cvičeních dostanete domácí úlohu (viz plán cvičení). Vaším úkolem je úlohu naprogramovat v Matlabu a odevzdat fungující matlabský kód a zprávu.

  • Kód musí fungovat tak, jak je specifikováno v zadání. Speciálně, pokud je v zadání požadováno, jaké má být jméno, vstupní parametry a výstupní parametry matlabské funkce řešící danou úlohu, tak to dodržte!
  • Zpráva musí obsahovat odpovědi na otázky uvedené v zadání. Nic více obsahovat nemusí, pište stručně ale přesně. Zpráva musí mít přijatelnou kvalitu jak po matematické tak po jazykové stránce, inženýr musí být schopen smysluplného písemného projevu! Zprávy odevzdávejte ve formátu PDF a pište je nejlépe v LaTeXu.

Zprávy a kód je nutno odevzdat do jednoho týdne ode dne zadání. Odevzdává se pomocí odevzdávacího systému. Úlohy se bodují, přičemž hodnotíme jak věcnou tak formální správnost kódu a zprávy. Pozdní odevzdání penalizujeme snížením bodového ohodnocení (minus 1 bod za každý započatý týden zpoždění).

Kdo úlohu odevzdá ale ohodnotíme mu ji 0 body (tedy jako věcně a/nebo formálně nevyhovující), musí ji opravit a odevzdat znovu. Zpoždění se penalizuje stejně jako pozdní odevzdání.

Pokud odevzdáte domácí úlohu bez zpoždění, opravíme ji do dvou týdnů od odevzdání (jinak to prosím urgujte emailem u vašeho cvičícího). Pokud odevzdáte úlohu se zpožděním, může být opravena i za déle než dva týdny od odevzdání.

Plán cvičení

101+102 103+107+104 105 Obsah (kap. ve skriptech) Cvičení ze skript Dom. úloha
02.10. 04.10. 06.10. Úvod. Formulace opt. úloh (1). Maticová algebra (2). 1.1 d,g,h,i; 2.1; 2.3; 2.4; 2.8; 2.9 zde
09.10. 11.10. 13.10. Lineární a afinní podprostor a zobrazení (3). 3.1; 3.2; 3.3; 3.5 a; 3.7 a,b; 3.9; 3.10 a,b
16.10. 18.10. 20.10. Ortogonalita (4). 4.1; 4.2 (nedělat numericky); 4.3; 4.8; 4.9; 4.10; 4.17; 4.15; 4.16;
23.10. 25.10. 27.10. Nehomogenní lin. soustavy (5). 5.1; 5.2 (nedělat numericky); 5.3 b,c,g,h; 5.4; 5.5 c,d; 5.10; 5.14 zde
30.10. 01.11. 03.11. Spektrální rozklad a kvadratické funkce (6). 6.1 (jen jedna); 6.4; 6.7 (jen jedna); 6.8; 6.9; 6.13 a; 6.14; 6.18; 6.22 zde
06.11. 08.11. 10.11. Proložení bodů podprostorem (7) 7.1; 7.3; 7.4; 7.8; 7.10; 7.11 a,b; 7.12 a,b zde
13.11. 15.11. 24.11. Nelineární funkce a zobrazení (8) (8.1;) (8.2;) 8.3 a-f; (8.4;) 8.5 (jen některé); 8.6 a; 8.7; 8.8 a (,b;) 8.10; 8.11 a,c; 8.12 zde
20.11. 22.11. Opakování
27.11. 29.11. 01.12. Lokální extrémy (8.9, 8.10, 9) 8.16 vybrané; 8.18 vybrané; 8.20; 9.1; 9.2 vybrané; 9.3; 9.4; 9.6 zde
04.12. 06.12. 08.12. Lokální extrémy vázané rovnostmi (10) 10.1d; 10.4c; 10.5d; 10.7; (10.10;) 10.11a (, b); 10.16; 10.18
11.12. 13.12. 15.12. LP: úvod a příklady (11) 11.1; 11.2 a,b; 11.3 c,d,e; 11.4 a,c,f; 11.5; 11.8; 11.10 (; 11.9) zde
18.12. 20.12. 22.12. Konvexní množiny a mnohostěny (12). Simplexová metoda (13). 12.1 a,b,c,e,g; 12.2 vybrané; 12.5; 12.7 a,b,d; (12.11;) 13.1; 13.3; 13.5; 13.8 (jen inicializovat)
08.01. 03.01. 05.01. Dualita v LP (14) 14.1 a; 14.2; 14.3 a,b,e(některé),f (a dále co se stihne)
10.01. 12.01. Konvexní funkce a optimalizace (15, 16) 15.1 a,b,d; 15.3 a,b,c,e; 15.8; 15.10 a; 16.1 vybrané; 16.3; 16.4

Hodnocení cvičení

Podmínky zápočtu:

  • Docházka na cvičení je povinná. Absence je povolena pouze v dobře zdůvodněných případech.
  • Dosažení alespoň jednoho bodu (před penalizací) z každé domácí úlohy. Jinými slovy, všechny úlohy nutno odevzdat s funkčním kódem a smysluplnou zprávou.

Za každou úlohu dostanete 1-10 bodů. Celkový počet těchto bodů se pak vydělí konstantou tak, aby max. počet bodů z domácích úloh za celý semestr byl 30. Tyto body se pak podílí na známce z předmětu.

Plagiátorství

Při řešení domácích úloh je zakázáno: přebírat řešení (kód nebo text) od jiných studentů (z letošního i minulých let) nebo z webu, poskytovat je jiným studentům, dávat je kamkoliv na web. Na druhou stranu vám nezakazujeme se o látce spolu bavit (např. na diskusním fóru), naopak to doporučujeme - bavte se ale jen o matematice řešení, ne o kódu.

Každý je odpovědný za to, že se jeho dílo nedostane do rukou jinému. V případě odhalení bude potrestán i ten, kdo dal dílo k dispozici. Za důkaz lze považovat už to, že nebudete schopni vysvětlit, jak váš kód funguje.

Odhalení plagiátu má za následek neudělení zápočtu. Opakované plagiátorství může vést k disciplinárnímu řízení. Viz obecná pravidla o plagiátech a opisování.

courses/a4b33opt/cviceni/start.txt · Last modified: 2018/01/04 15:33 by wernetom