Warning
This page is located in archive.

Doplňující literatura

Kromě vašich zápisek z přednášek a skript doporučujeme tyto zdroje:

  • Úlohy středoškolské obtížnosti, např. zde, zde. Kdo má s tímhle potíže, neumí středoškolskou matematiku a bude mít velké potíže i se zbytkem předmětu. Pro dohnání látky použijte nejlépe materiály, které máte z mat. analýzy z předešlých semestrů, jinak možné zdroje v češtině jsou např. zde nebo zde.
  • Knihu a slajdy z kursu Introduction to Matrix Methods ze Stanfordské university. Celý kurs je o úplných základech lin. algebry a metodě nejmenších čtverců, které jsou ilustrovány na spoustě praktických a zajímavých úloh. Velmi doporučujeme knihu vytisknout a přečíst!
  • Vybrané pasáže z kursu Introduction to Linear Dynamical Systems ze Stanfordské university. Většina látky je za rámec našeho předmětu, ale jsou tam hezké pasáže o lineární algebře a nejmenších čtvercích. K dispozici jsou slajdy i videopřednášky. Doporučujeme přednášky 2-6, 9, 15-17.
  • Pro opakování a hlubší studium maticové a lineární algebry je výborná kniha Carl D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Dříve šlo stáhnout PDF ze stránky autora, dnes už to nejde - ale stále snad možno stáhnout jinde na webu.
  • Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe: Convex Optimization. Pokrývá konvexní optimalizaci, ale není v ní např. podrobně lineární programování. Pokročilejší kniha, ale přemýšlivému studentu z FEL je přístupná. Inženýrský přístup, mnoho aplikací. Doporučujeme Appendix A a odstavce 1, 2.1., 2.2., 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. Ke knize náleží i kurs Convex Optimization I se slajdy a videopřednáškami - doporučujeme!
courses/a4b33opt/literatura.txt · Last modified: 2017/10/19 15:15 by wernetom