Warning
This page is located in archive.

Cvičení 1

Náměty na zadání semestrálních prací

Při vypracovávání semestrálních prací dbejte na zabezpečení dat proti zneužití.

 1. Informační systém dopravního podniku. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat linky, zastávky, jízdní řády, vozidla z jednotlivých vozoven / garáží a zejména aktuální záznam o projeté trase (po zastávkách).
 2. Informační systém knihovny. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat knihy, exempláře, autory, výpůjčky.
 3. Podnikový informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat zakázky, objednávky, faktury, platby, pohledávky a závazky.
 4. Informační systém pojišťovny. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat pojistky, klienty, pobočky, pojistná plnění, pohledávky a závazky.
 5. Informační systém školy. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat předměty, učitele, žáky, zkoušky, zápočty.
 6. Rezervační systém místností.Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat místnosti, zájemce o rezervaci místnosti, požadavky na rezervaci a rezervace.
 7. Informační systém skladového hospodářství. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude sloužit pro správu skladových zásob, evidenci objednávek, dodavatelů, zboží na skladě, aktuálních cen a pohybu zboží.
 8. Informační systém sítě supermarketů. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat supermarkety, zboží na pultech a na skladě, ceny, prodeje, pokladny a vydávat účtenky, příp. generovat objednávky dalšího zboží.
 9. Finanční informační systém banky. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat klienty, úvěry, konta, zůstatky, vydávání platebních karet.
 10. Burzovní informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat cenné papíry, ceny vč. historie, držitele CP, makléře a uskutečněné obchody. Data lze zadávat, modifikovat a prohlížet.
 11. Letištní informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat letadla, lety, linky, přílety + odlety, cestující, kapacitu linek.
 12. Evidence vědeckých projektů. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat projekty, přidělené finance, úlohy, účastníky projektu, dokumenty, vyvinuté výstupy a sledovat původní plán.
 13. Armádní informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat vojáky, zbraně, útvary, techniku, dovolenky a pod.
 14. Evidence obyvatelstva (zdravotní pojišťovny). Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat základní údaje o obyvatelstvu, tj. osobní údaje, údaje o jejich příjmech v jednotlivých měsících, odvody na zdravotní a sociální pojištění, výdaje za výkony zdrav. pojišťovny.
 15. Systém zdravotnických informací. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat statistické údaje o nemocnosti obyvatelstva, tj. údaje o nemocnicích, zdravotních zařízeních, specializovaných pracovištích, provedených výkonech, jejich hrazení pojišťovnami a procentech úspěšnosti. Uživatel by měl mít možnost nadefinování vlastního analytického dotazu.
 16. Nemocniční informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat základní údaje o pacientech v nemocnici, tj. osobní údaje, jejich zdravotní karty, zdrav. pojišťovnu, osobní anamnézu, průběhu hospitalizace, užitých lécích a provedených výkonech.
 17. Systém plánování výroby. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat komponenty - součástky, výrobní postupy, výrobní kapacity, objednávky a dodávky a sledovat stav/vytížení výrobní linky.
 18. IS charterové letecké společnosti. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat letadla, destinace, objednávky, cestující, palivo, plán oprav. Data lze zadávat, modifikovat a prohlížet.
 19. Platební karty. Evidujte karty, prostředky na účtu, zákazníky, platební místa, bankomaty včetně jejich aktuální hotovosti, transakce

Testovací SQL

CREATE TABLE osoby
(
 id serial NOT NULL,
 jmeno character varying(100),
 prijmeni character varying(100),
 CONSTRAINT pk_osoby PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE adresy (
 id serial NOT NULL,
 osoba_id integer,
 ulice character varying(200),
 CONSTRAINT pk_adresy PRIMARY KEY (id),
 CONSTRAINT fk_adresy_osoby FOREIGN KEY (osoba_id)
   REFERENCES osoby (id) MATCH SIMPLE
   ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
);

INSERT INTO osoby(jmeno, prijmeni)
  VALUES ('jiri', 'novak'), ('petr', 'konecny');

INSERT INTO adresy(osoba_id, ulice)
  VALUES ((SELECT id FROM osoby WHERE jmeno='jiri'), 'dlouha'),
   ((SELECT id FROM osoby WHERE jmeno='jiri'), 'kratka'),
   ((SELECT id FROM osoby WHERE jmeno='petr'), 'u zatacky');

SELECT a.ulice FROM adresy a, osoby o WHERE a.osoba_id=o.id AND o.jmeno='jiri';

Změna hesla:

ALTER USER jmeno WITH PASSWORD 'nove_heslo'

courses/a4b33ds/cviceni-1.txt · Last modified: 2017/02/17 14:44 by komenant