Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Literatura

  1. Podklady ze cvičení,
  2. libovolný „Matlab primer“ pokrývající sylabus předmětu.

Literatura (doporučená):

[1] Attaway, S.: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 2013,

[2] Hahn, B., Valentine, D.: Essential Matlab for Engineers and Scientists, 5th ed., Academic Press, 2013,

příp. další zdroje (materiály AV ČR – bude uvedeno na cvičení, ad.), komunitní weby: http://www.mathworks.com/, ad.

Matlab Programming Style Guidelines (by Richard Johnson):

Další podklady

Matlab FileExchange:

Potřebujete nějakou funkci pro další práci? Jste si jistí, že v Matlabu není? Zkuste se podívat zde…

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/

Jeden příklad za všechny:

:)

Blogy na blogs.mathworks.com:

Další zajímavé zdroje:

courses/a0b17mtb/literatura.txt · Last modified: 2017/10/17 09:34 by capekmi2