Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

1 - Úvodní cvičení

UML

Pro potřeby vytváření UML diagramů, na kterých je vidět softwarový design aplikace, můžete použít jeden z nástrojů:

GITLAB

GIT

Stahněte si nějaký nástroj pro práci s gitem:

Git global setup

git config –global user.name “name” ← jméno pod kterým budou evidované moje commity

git config –global user.email “login@fel.cvut.cz” ← email pod kterým budou evidované moje commity

Create Repository

mkdir login

cd login

git init ← vytvořím prázdné lokální repo v aktuálním adresáři

touch README

git add README ← připravím si upravený soubor do staging area

git commit -m “first commit” ← provedu commit do lokálního repository

git remote add origin git@gitlab.fel.cvut.cz:B211_B6B36OMO/login.git ← prolinkuji lokální repo s remote repem na gitlab serveru, nadále se na něj budu odkazovat přes origin a nebudu muset pořád vypisovat celé url

git push -u origin master ← přenesu změny provedené v lokálním repu do vzdáleného repa origin a větve master

Existing Git Repo?

cd existing_git_repo

git remote add origin git@gitlab.fel.cvut.cz:B171_B6B36OMO/login.git

git push -u origin master


git FAQ:

*Když gitlab píše zprávu ve smyslu, že je branch vytvořenej ale přitom není.

git checkout master

git pull –rebase origin master

git push -u origin master

*Když se při příkazu push objeví tato hláška: Could not open a connection to your authentication agent.

Je potřeba zadat tyto příkazy:

eval `ssh-agent -s`

ssh-add

Domácí úkoly

Zadání domácích úkolů naleznete zde: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36omo/hw/start

Odevzdávání na: https://cw.felk.cvut.cz/brute

Úloha na cvičení

  1. Vytvořte třídu reprezentující Kolo. Kolo má neměnnou vlastnost průměr.
  2. Vytvořte třídu reprezentující Auto. U auta evidujeme vlastnosti rok výroby a barva. Při vytváření instance auta budeme požadovat počet kol a jejich průměr.
  3. Vytvořte testovací program a zajistěte výpis informací o vytvořených objektech.
  4. Vytvořte dvě factory metody vytvorNakladni (6 kol, průměr 50) a vytvorOsobni (4 kola, průměr 17).
  5. Implementujte čítač, který umožní v testovacím programu vypsat informaci o počtu vytvořených instancí aut.
courses/b6b36omo/labs/lab012017.txt · Last modified: 2021/09/21 17:07 by zidekja2