Warning
This page is located in archive.

Teorie her jako formální teorie racionálního rozhodování

Bibtex entry :

@incollection { Pelis2008,
  author = { Peliš, Michal },
  title = { Teorie her jako formální teorie racionálního rozhodování },
  booktitle = { Soudobá sociologie II, Teorie sociálního jednání a sociální struktury },
  pages = { 255-276 },
  publisher = { Universita Karlova },
  year = { 2008 },
  editor = { Šubrt, J. },
  annote = { Úvod do základů teorie her. Srozumitelný text, základní názvosloví, ilustrativní příklady },
  url = { http://web.ff.cuni.cz/~pelis/gt-pelis.pdf },
}

bib.txt · Last modified: 2018/01/27 14:11 (external edit)