Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Zakončení předmětu je podmíněno dosažením stanoveného součtu bodového hodnocení ze cvičení a zkouškové písemky.

Body Klasifikace
90 - 100 A (výborně)
80 - 89 B (velmi dobře)
70 - 79 C (dobře)
60 - 69 D (uspokojivě)
50 - 59 E (dostatečně)
< 50 F (nedostatečně)

Pro obdržení zápočtu je třeba získat minimálně 30 bodů.
Ze semestru je možné získat maximálně 60 bodů.
Za zkouškový test je možné získat 40 bodů.

zpět na úvodní stránku

courses/y36uos/hodnoceni.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)