Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Číslo přednášky Obsah Materiály
1. Základy programování v jazyku Java, Základy OOP s00_prim.pdf, s01_oop.pdf
2. Tvorba objektů; třídy Object, String a System prednaska_02.pdf
3. Výjimky s03_except.pdf
4. Kolekce s04_collect.pdf
5. I/O s05_io.pdf
6. Vlákna s06_thread.pdf
7. GUI s08_gui.pdf
8. JDBC s13_jdbc.ppt
9. GUI, grafika gui_grafika_priklady.zip
10. Vnořené a vnitřní členy, výčtové typy s15_inner.ppt, s51_enum.ppt
11.
12.
13. Rezerva TBD


Zpět na hlavní stránku

courses/y36pjv/prednasky.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)