Warning
This page is located in archive.

Praktická úloha Šachy

K dispozici máte robota Bosch vybaveného magnetickým uchopovačem. Dále máte k dispozici šachovnici s figurkami, jejichž horní plocha je magnetická. Vaším úkolem je přehrát šachovou partii v šachové notaci. Partii dodáme v souboru vzorek (Nesmrtelná partie).

Cílem je přehrát partii v co nejkratším čase, přičemž upuštění figurky je citelně penalizováno.

courses/x33rob/sachy.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)