Warning
This page is located in archive.

Materiály k přednáškám

Materiály k přednáškám, promítané materiály. Doporučuji si handouty vytisknout před přednáškou a při přednášce si do nich vpisovat. Oba typy podkladů se průběžně opravují a rozšiřují, v případě nejaností konzultujte poslední verzi na webu.

- Literatura
- Úvod slidy, handouty
- Kinematika slidy, handouty
- Geometrie a algebra užívaná v kinematice slidy, handouty
- Kinematika otevřených kinematických řetězců slidy, handouty
- Denavitova-Hartenbergova notace krok za krokem (vytvořil Tomáš Pajdla) slidy
- Inverzní kinematika sériového robotu se šesti stupni volnosti slidy, handouty
- Kinematika paralelních manipulátorů slidy, handouty
- Diferenciální kinematika slidy, handouty
- Statika slidy, handouty
- Přesnost robotů slidy, handouty
- Řízení robotů, přednáška Ville Kyrki, v anličtině slidy, příklady v Matlabu
- Pohony, převodovky slidy, handouty
- Navigace mobilních robotů slidy, handouty
- Příklad řešení kinematické soustavy slidy, handouty
- Videa do slidu i samostatně (pro automatické prohlížení ve slidech mají být v adresáři ../video/)

Přibližný časový plán

 1. Úvod, literatura, členění
 2. Kinematika - úvod, tuhé těleso a jeho pohyb
 3. Kinematika - transformace souřadnic, planární manipulátor
 4. Kinematika - přímá kinematická úloha
 5. Denavitova-Hartenbergova notace
 6. Kinematika - inverzní kinematická úloha
 7. Kinematika - paralelní manipulátory
 8. Diferenciální kinematika, Jakobián manipulátoru
 9. Statika
 10. Řízení robotů
 11. Senzory robotů, určení polohy mobilního robotu v prostoru
 12. Pohony v automatizaci
 13. Příklad řešení složité mechanické soustavy
courses/x33rob/prednasky.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)