Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Vstupní znalosti

Zde jsou témata, které nejsou přímo náplní předmětu PJV, ale byly převzaty ze stránek předchozích předmětů (ZAL). Informace lze chápat jako další studijní materiál.

courses/bd6b36pjv/vstupni_znalosti/start.txt · Last modified: 2018/01/25 13:17 by jelinek