Warning
This page is located in archive.

Vstupní znalosti

Zde jsou témata, které nejsou přímo náplní předmětu PJV, ale byly převzaty ze stránek předchozích předmětů (ZAL). Informace lze chápat jako další studijní materiál.

courses/bd6b36pjv/vstupni_znalosti/start.txt · Last modified: 2018/01/25 13:17 by jelinek