Warning
This page is located in archive.

Úkoly

Tématické okruhy

Semestrální práce

Vypracujte semestrální práci na zvolené téma. Semestrální práce je nutnou podmínkou zápočtu a bude zadávaná vždy na konci příslušného cvičení. Poslední termín pro odevzdání je 15.12.2014 do půlnoci. Práce by měla obsahovat stručný popis problému, jeho řešení a výsledků, včetně komentovaného programu.

Témata

Semestrální práce - DÁLKAŘI

Vypracujte semestrální práci na zvolené téma. Pro splnění vypracujte referát v rozsahu 15 standardních stran A4 ve Wordu a připravte prezentaci v rozsahu DO 5 minut, ve které seznámíte kolegy se zvoleným tématem, vysvětlíte princip a uvedete praktické využití. Semestrální práce je nutnou podmínkou zápočtu. temata_dalkari2011.pdf

Další studijní materiály

courses/b1m15dee/ukoly/start.txt · Last modified: 2016/10/06 16:21 by cajthvac