Warning
This page is located in archive.

Table of Contents

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2017/2018.

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Tématicky je náplň přednášek pokryta v knize Stephen G. Kochan: Programming in C (3rd Edition), Sams Publishing, 2005, případně též Pavel Herout, Učebnice Jazyka C - 1. díl, Kopp, 2016. Před přednáškou je doporučeno pročíst si odkazované kapitoly.

V přednáškách uvedené zdrojové kódy jsou přiloženy v příslušném .zip archivu. Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Harmonogram přednášek

#VTýden Týden Téma Úterý 11:00 (Místnost T2:D2-256)
01 40. Přednáška 01 - Pačes - C-Intro, organizace předmětu, úvod do procesorů, programování, ….
S. G. Kochan: kapitoly 2 a 3
03.10. - lec01
02 41. Přednáška 02 - Pačes - C-Nutshell: co všechno potřebujete vědět o C pro dokončení předmětu. Struktura funkce main a funkcí obecně, základní smyčky, větvení programu, vstup a výstup.
S. G. Kochan: kapitoly 2 a 3
10.10. - lec02
03 42. Přednáška 03 - Pačes - Příkazová řádka dokončení, pojem funkce/program, paměť a její reprezentace, vstupně výstupní obvody, základy adresování.
S. G. Kochan: kapitoly 3, 4, 5 a část 6
17.10. - lec03
04 43. Přednáška 04 - Vítek - Preprocesor a sestavení programu. Primitivní datové typy, konverze, operátory. Interakce s operačním systémem – různé druhy platforem, příklad ladění programu. Nucleo a představení úlohy.
S. G. Kochan: kapitoly 4, 5, 6 a 12
24.10. - lec04
05 44. Přednáška 05 - Vítek - Cyklus: řídící struktury a funkce:
S. G. Kochan: kapitoly 7, 10 a 11
31.10. - lec05
06 45. Přednáška 06 - Vítek - Datové typy: pole a ukazatele. Paměťové třídy. Volání funkcí.
S. G. Kochan: kapitoly 8 a 11
07.11. - lec06
07 46. Přednáška 07 - Vítek - Pole a ukazatele, řetězce. Dynamická alokace.
S. G. Kochan: kapitoly 9, 14, 17 a Appendix B
14.11. - lec07
08 47. Přednáška 08 - Vítek - Paměťové třídy. Ladění programu, GDB, Valgrind.
S. G. Kochan: kapitola 16 a Appendix B
21.11. - lec08
09 48. Přednáška 09 - Pačes - Datové typy: Složený typ, výčtový typ a bitová pole. 28.11. - lec09
10 49. Přednáška 10 - Pačes - Vstup / výstup a standarní knihovny C, přesnost výpočtů a vnitřní reprezentace číselných typů 05.12. - lec10
11 50. Přednáška 11 - Pačes - Práce s pamětí, seznamy a existující algoritmy v standarní knihovny C 12.12. - lec11
12 51. Přednáška 12 - Pačes - Paralení programování, paralelní výpočty a synchronizační primitiva (semafory, zprávy a sdílená paměť ). Vícevláknové programování, modely aplikací, POSIX vlákna C11 vlákna 19.12. - lec12
52. Zimní prázdniny -
13 01. Přednáška 13 - Vítek - Shrnutí znalostí získaných v předmětu, stromy, abstraktní datový typ 02.01. - lec13
14 02. Přednáška 14 - Předtermín 09.01.

Přednáška 01 - Pačes - C-Intro, organizace předmětu, úvod do procesorů, programování, ...

Přednáška 02 - Pačes - C-Nutshell: co všechno potřebujete vědět o C pro dokončení předmětu. Struktura funkce main a funkcí obecně, základní smyčky, větvení programu, vstup a výstup.

Přednáška 03 - Pačes - Příkazová řádka dokončení, pojem funkce/program, paměť a její reprezentace, vstupně výstupní obvody, základy adresování.

Přednáška 04 - Vítek - Základní rysy programovacího jazyka C, model kompilace, preprocesor, primitivní datové typy, příklad ladění

Otázky z přednášky

Q: je možné zapsat binární konstantu?

Ano, nicméně tato vlastnost není součástí standardu, jedná se o rozšíření (implementované jak v gcc, tak v clang). Více např. zde, včetně odkazu na další rozšíření.

Přednáška 05 - Vítek - Řídící struktury

Přednáška 06 - Vítek - Pole, ukazatele, funkce

Přednáška 07 - Vítek - Pole a ukazatele, řetězce, dynamická alokace

Přednáška 08 - Vítek - Paměťové třídy. Ladění programu, GDB, Valgrind.

Stanislav Vítek 2017/11/21 10:40

Přednáška 09 - Pačes - Datové typy: Složený typ, výčtový typ a bitová pole.

Přednáška 10 - Pačes - Vstup / výstup a standarní knihovny C, přesnost výpočtů a vnitřní reprezentace číselných typů

Přednáška 11 - Pačes - Práce s pamětí, seznamy a existující algoritmy v standarní knihovny C

Přednáška 12 - Pačes - Paralení programování, paralelní výpočty a synchronizační primitiva (semafory, zprávy a sdílená paměť ). Vícevláknové programování, modely aplikací, POSIX vlákna C11 vlákna

Přednáška 13 - Vítek - Shrnutí znalostí získaných v předmětu, stromy, abstraktní datový typ

Stanislav Vítek 2018/01/02 09:59

courses/b0b99prp/lectures.txt · Last modified: 2018/01/02 09:59 by viteks