Warning
This page is located in archive.

Infrastruktura

Repozitáře

 • URL studentských repozitářů (pro odevzdávání domácích úkolů):
  • Webové rozhraní pro náhled: https://gitlab.fel.cvut.cz/B171_B6B36OMO/<login> - klikněte na tlačítko “Login using FELid” uživatelské jméno a heslo je stejné, jako v KOSu
  • Pro práci s repositářem: git@gitlab.fel.cvut.cz:B171_B6B36OMO/<login>.git - je nutné mít správně nastavený ssh klíč

Podrobný popis práce s repozitářem je např. na:

* Počáteční konfigurace

Testovací systém

 • Logy posledních testů domácích úkolů jsou na http://omo.squeezer.felk.cvut.cz/status/users/
 • Logy všech testů domácích úkolů jsou na http://omo.squeezer.felk.cvut.cz/logs/users/
 • Testy probíhají vždy v 6,11,18,23 hodin.
 • Na obrázku vidíte vygenerované 4 soubory:
  • .log - zde uvidíte zprávu ohledně testů:
   • Test PROSEL. Spotrebovany cas: 1 s.
   • <java výpis chyby>
  • .ok - soubor se vygeneruje pokud úkol je v pořádku a projde testy
  • .ontime - soubor se vygeneruje pokud úkol odevzdáte včas
  • .result - tento soubor obsahuje 1 (úkol odevzdán) nebo 0 (úkol neodevzdán)

 • Výstup příkazu java -version

java version "1.8.0_31"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_31-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.31-b07, mixed mode)

courses/a7b36omo/infrastruktura.txt · Last modified: 2017/10/04 11:49 by sebekji1