Warning
This page is located in archive.

Domácí úkoly a semestrální práce

Pár obecných informací:

  • Zadání domácích úkolů naleznete níže.
  • Odevzdání řešení úkolů je termínováno, pro odevzdávání používejte GitLab (viz infrastruktura).
  • Je potřeba odevzdat všechny 4 domácí úlohy.
  • 1. domácí úloha se neboduje, ostatní 3 jsou ohodnoceny každá 5 body pokud ji odevzdáte včas
  • časy kdy se kontrolují domácí úlohy: 0,6,11,18,23

Zádání domácích úkolů: 01, druhý , třetí, čtvrtý,

Zádání semestrální práce:

Týmy: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ohwoaxds7JecvUjF1MTPRyPm0BOYTx4rKXvTeHZVns/edit#gid=0

Konvence

Pokud není řešeno jinak nebo to nevyplývá z kontextu tak,

  • metodami se rozumí instanční metody,
  • můžete definovat svoje pomocné atributy a metody a
  • všechny vámi implementované neabstraktní třídy by měly mít konstruktor bez parametrů.
courses/a7b36omo/hw/start.txt · Last modified: 2017/12/15 12:36 by sebekji1