Warning
This page is located in archive.

Diluční metoda měření srdečního výdeje patří k hůře vysvětlitelným procedurám. Podívejte se, jak Dnes se již vyšetření v této podobě prakticky nepoužívá, místo barviva se vstříkne chlazený fyziologický roztok a pak sledujeme teplotu. Jde ale o stejný princip s tím, že u termodiluce nemusíme uvažovat recirkulaci, protože se marker rychleji vstřebává.

Podívejte se, jaký má na difuzi barviva vliv tok troubkou! Můžete se dívat na rozložení barviva v trubce v daný čas (vertikální slider), anebo na průběh koncentrace barviva v libovolném bodě.

Schodovitost křivky je záměrná - demonstrujeme diskretizaci parciálních rovnic. Jak bychom jí udělali hladší?

Get Microsoft Silverlight

courses/a6m33pfr/simulator_diluce.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)