Warning
This page is located in archive.

Aby léčivo v těle vůbec mohlo působit, je potřeba, aby dosáhlo určité terapeutické úrovně. Zároveň je důležité nepřekročit kritickou úroveň, kdy jsou nežádoucí účinky neúměrné. Farmakokinetika zkoumá osud léčiva v organismu, o samotné působení se zajímá až farmakodynamika, která není náplní tohoto simulátoru.

Každý lék má jiné parametry jako clearance, rychlost vstřebávání a podobně. Zde máme jednoduchý jednokompartmentový model, můžeme se ale podívat, jak celkovou kinetiku ovlivní další tkáňové kompartmenty s jinými parametry.

Get Microsoft Silverlight

courses/a6m33pfr/simulator_farmakokinetiky.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)