Warning
This page is located in archive.

3. Laboratoř

Probraná látka:

  • Základy servletů
  • Základy horizontální škálovatelnosti
  • Návrhový vzor MVC
  • Životní cyklus JSP

Na příští cvičení : promyslet semestrální práci a na cvičení 3 nebo 4 konzultovat.

courses/a4m39wa2/labs/14/start.txt · Last modified: 2016/03/06 14:38 by xklima