Warning
This page is located in archive.

11. Laboratoř

Samostatná práce

Pomocí ASP MVC API udělejete jednoduché restové rozhraní pro autopůjčovnu:

  1. Jako datové pozadí použijte emulátor Azure tables
  2. Veškerá data budou přes api zprostředkována pomocí formátu JSON
  3. Jako testovacího klienta použijte např doplňek do chrome (rest client), nebo obdobný
  4. Dostupná funkcionalita:
    • CRUD operace pro automobily pomocí příslušných HTTP metod
    • CRUD operace pro zákazníky pomocí klasických HTTP metod
    • CRUD operace pro objednávky
courses/a4m39wa2/labs/11/start.txt · Last modified: 2017/05/03 15:16 by mudrama1