Warning
This page is located in archive.

9. Laboratoř

Samostatná práce / Domácí úkol

 Vytvořit službu ve WCF, která podporuje datové pozadí pro jednoduchou autopůjčovnu. Vytvořit CRUD operace pro všechny
 entity. Ke službě vytvořit klienta komunikujícího přes WCF - stačí konzolová aplikace, která má vše napsáno natvrdo v kódu Main metody.
 Entity:
  *Auto + alespoň jeden jeho potomek (nákladní auto?) s jinými parametry
  *Zákazník
  *Zákazník X Auto (Vztah zákazník si půjčil auto - Pozor jeden zákazník si může půjčit více aut a stejně tak auto může být opakovaně půjčeno rozdílným osobám)
  *Jako datové pozadí použijte Azure Tables (z emulátoru nebo z portálu)
courses/a4m39wa2/labs/09/start.txt · Last modified: 2017/04/19 14:14 by mudrama1