Warning
This page is located in archive.

4. Laboratoř


Probraná témata:

 • Hibernate/NHibernate
 • Selektovací prostředky:
  1. HQL
  2. Criteria
  3. QueryOver
 • Lazy inicializace
 • Fetch
 • Hibernate/Nhibernate Futures
 • Transakce - Isolation mode

Poznámky k cvičení 5 Přinést zadání semestrální práce - na papíře (Klidně čitelně propiskou napsané), které bude obsahovat:

 • Databázové schéma - návrh
 • Architekturu systému - návrh
 • Splněnost jednotlivých bodů z požadované funkcionality- viz: semestral_work (Stačí vždy opsaný bod a čím si představuji, že bude bod splněn)

Na cvičení vše doladíme a dopíšeme požadavky a zadání bude odevzdané.


Samostatná práce / Domácí ukol

 1. Stáhněte si následující databázi :carrent.zip
 2. Rozbalte si ji - jedná se o databázi SQLite
 3. Prozkoumejte důsledně strukturu databáze
 4. V tabulce Customer se nachází jména studentů
 5. K DB vytvořte GUI pomocí JSP a pro přístup do DB použijte JPA/Hibernate:
  • Insert entity Car do DB - s výběrem z výrobců a s výběrem ze zákazníků
  • Přidání nové adresy ke studentovi podle výběru
  • Seznamem studentů (stránkovaný - pagination)
  • Seznam všech automobilů (stránkovaný - pagination) včetně výrobce
  • Seznam všech automobilů podle konkrétního výrobce (stránkovaný - pagination)
  • Stránka s detaily studenta - pro vaše jméno (včetně jeho automobilů a jeho adres)
  • Smazání konkrétního výrobce automobilů včetně všech jeho modelů - pozor v DB zachovat zákazníky
  • Smazání zákazníka podle id včetně jeho automobilů - pozor zachovat výrobce

Jako velikost stránky zvolte velikost 10

courses/a4m39wa2/labs/04/start.txt · Last modified: 2017/03/15 19:15 by mudrama1