Warning
This page is located in archive.

3. Cvičení


Probraná témata:

 • JSP a jejich životní cyklus
 • Základy JPA
 • Základ Hibernate / NHibernate
 • Základy ORM
 • Driver
 • Dialect

Pokyny cvičení Cíl - V projektu z minulého cvičení nahraďte serializaci entit databázovým řešením postaveným na databázi SQLite

 • Z maven stáhněte knihovnu hibenate

   <dependency>
     <groupId>org.hibernate</groupId>
     <artifactId>hibernate-core</artifactId>
     <version>5.1.0.Final</version>
   </dependency>
   <dependency>
     <groupId>org.xerial</groupId>
     <artifactId>sqlite-jdbc</artifactId>
     <version>3.8.11.2</version>
   </dependency>
     
 • Prozkoumejte možnosti nastavení hibernate v souboru hibernate.cfg.xml
 • Prozkoumejte JPA anotace pro mapping entit na databázové tabulky
 • Stáhněte z maven dialekt pro SQLite

   <dependency>
     <groupId>com.enigmabridge</groupId>
     <artifactId>hibernate4-sqlite-dialect</artifactId>
     <version>0.1.2</version>
   </dependency>
   
   
 • Důsledně prozkoumejte co balíček obsahuje
 • Namapujte entity a uložte vzorovou entitu do DB pomocí hibernate EM / session
courses/a4m39wa2/labs/03/start.txt · Last modified: 2017/03/15 02:00 by mudrama1