Warning
This page is located in archive.

2. Laboratoř

Probraná látka:

 • Základy intelli J
 • Princip dependency injection a IoC
 • Technologie servletů (životní cyklus, container apod.)
 • HTTP metody
 • Základy RESTful
 • Project Statelessness
 • Serializace dat v Java
 • Úvod do témat semestrálních prací

Pokyny pro cvičení

 1. Implementujte systém, který bude simulovat datové pozadí pro autopůjčovnu.
 2. Autopůjčovna obsahuje evidenci o libovolném množštví aut, které mají další vlastnosti (barvu, atd.).
 3. Systém bude vystavovat webové API, přes které půjde přistupovat k samotné evidenci aut.
 4. Systém dále udržuje informace o zákaznících, kteří si mohou jednotlivá auta vypůjčovat.
 5. Persistenci dat implementujte pomocí serializace jetnotlivých entit do samostatných souborů.

snippet lambda výrazu z 1. cvičení

Files.walk(Paths.get(Location)).forEach( file → { if(Files.isRegularFile(file)){ Car car = null; try { car = (Car)deserialize(file); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } catch (ClassNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } result.add(car); } } );


Domácí úkol:

pomocí serializace entit do souboru vytvořit funkční datastore pro ukládání entit a vztahů mezi entitami.
Jako klienta pro demonstraci funkcionality použijte například GET metody z libovolného prohlížeče, či případně REST klienta (dostupné jako doplňky do Browsers)

Entity:
 *Auto + alespoň jeden jeho potomek (nákladní auto?) s jinými parametry
 *Zákazník
 *Zákazník X Auto (Vztah zákazník si půjčil auto)
Dostupné metody:
 *CRUD ke všem entitám
 *Výpis všech aut pro jednoho zákazníka (na základě ID)
courses/a4m39wa2/labs/02/start.txt · Last modified: 2017/03/01 19:17 by mudrama1