Warning
This page is located in archive.

1. Laboratoř

Probraná látka:

  • Úvod do témat semestrálních prací
  • Požadavky na zápočet
  • Základy škálovetelnosti
  • Project Statelessness
  • Základy RESTful
courses/a4m39wa2/labs/01/start.txt · Last modified: 2017/03/01 15:11 by mudrama1