Warning
This page is located in archive.

English version Rozvrh na FEL Posluchači MPV Odevzdávací systém Diskusní fórum

MPV - metody počítačového vidění, cvičení

Organizace

Cvičení jsou rozdělena do čtyř tématických bloků Hledání korespondencí, Indexace a vyhledávání, Sledování objektů a segmentace, každý blok obsahuje cca tři počítačové cvičení.

Každý blok (2-12. cvičení) bude ukončen odevzdáním programovací úlohy, které se řeší průběžně v semestru. Úlohy se budou odevzdávat průběžně, vždy do půlnoci úterý před dalším cvičením. Detaily k jednotlivým úlohám jsou/budou uvedeny v příslušném bloku cvičení. Prosím přečtěte si přípravu ke cvičení předem. Systém pro zadávání, odevzdávání a vyhodnocování úloh je zde.

Podmínky zápočtu

Kromě účasti na cvičení je nutno odevzdat v termínu všechny programovací úlohy alespoň v minimální požadované kvalitě. Bezdůvodně lze vynechat nejvýše 2 cvičení. Všechny úlohy je nutno vypracovat samostatně a vyvarovat se plagiátů, viz. plagiáty.

Hodnocení

Bodové hodnocení z cvičení bude tvořit 50% celkového hodnocení předmětu. Nutnou podmínkou k udělení zápočtu je zisk minimálně poloviny bodů z každé úlohy. Každá úloha odevzdaná po termínu je penalizována následovně:
Zpoždění o 6 - 24 hod., 24 - 48 hod., 48 - 72 hod. znamená snížení o 10%, 25%, 40% maximálního možného hodnocení. Později odevzdaná úloha je považována za neodevzdanou a bez relevantní omluvy znamená ztrátu nároku na udělení zápočtu.

Rozvrh a termíny

Stránky FEL: Rozvrh na FEL Posluchači MPV

Cvičící
photobw.jpg ASCII
Andrej Mikulík Michal Perďoch
(vedoucí cvičení)
Tomáš Vojíř

Zajímavé odkazy

courses/a4m33mpv/cviceni/start.txt · Last modified: 2014/02/10 15:07 by svobodat